เกี่ยวกับเรา

ทัศนะวิสัยของผู้ก่อตั้ง

SPACE JOURNAL

 ผมมีความนึกคิดว่าทำไมเราไม่รวบรวมเหล่าบรรดานักเขียนทั่วทุกมุมโลก ให้มาอยู่ในพื้นที่
แห่งหนึ่งด้วยกัน และร่วมการเขียนและจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆมากมาย
ที่เกิดขึ้นบนโลกของเราให้กลายเป็น หอสมุดดิจิทัลแห่งโลกออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รวมถึงสร้างคอมมูนิตี้แห่งนี้ขึ้นมาเพิ่อเป็นพื้นที่ในการพบประแลกเปลี่ยน มุมมองและความคิดของกันละกัน
เพื่อเป็นการเปิดกว้างและพัฒนาความคิดให้กับผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้

     เราหวังว่าคุณจะช่วยเราขับเคลื่อนพื้นที่แห่งนี้ไปในทิศทางที่ดีได้ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับองค์
ความรู้ที่คุณถ่ายทอดให้กับเรา

  Brad Don ผู้ก่อตั้ง space journal